Vesistöistä

Lietvesi sijaitsee Puumalan kunnan alueella. Lietvesi on eteläisen Saimaan pohjoisosassa sijaitseva järvenosa, joka on pinta-alaltaan noin 92 km². Lietveden alueella syvyys vaihtelee paljon, syvimmän kohdan ollessa yli 50 metriä.

Lietveden osakaskunnan vesialueet sijaitsevat Lietveden vesistössä sekä lähistöllä olevissa järvissä ja lammissa.

Lietvesi - lupa-aluekartta

Lupa-alueen kartta:

PDF-tiedosto: Lupa-aluekartta – Lietveden osakaskunta