Vesilinnustus

Osakaskunnan vesialueella tapahtuva metsästys on sallittu osakkaille maksutta. Osakkaan metsästysoikeutta ei voi luovuttaa eteenpäin. Osakaskunnan kokous voi päättää luvan maksullisuudesta, lupa-alueesta, rauhoitusalueista ja rajoituksista tarpeen mukaan. Päätökset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes toisin kokouksessa päätetään.