Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Käsittelemme henkilötietojasi tietosuojasäännösten, tietosuoja-asetuksen (GDPR), muun lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Katselmoimme ja kehitämme säännöllisesti toimintatapojamme. Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat toimintamme ja asiakassuhteiden hoitamisen ja ylläpitämisen kannalta tarvittavia.

Rekisterinpitäjä:

Lietveden osakaskunta

c/o Lintusalontie 1661A, 52200 Puumala

Yhteyshenkilö:

Aarni Puupponen

sihteeri, rahastonhoitaja

Lietveden osakaskunta

Henkilötietojen käsittelyn yleiset periaatteet:

Käsittelemme henkilötietoja huolellisesti ja henkilötietojen käsittely on aina suunnitelmallista ja lain mukaista. Keräämme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat toimintamme ja asiakassuhteiden hoitamisen ja ylläpitämisen kannalta tarvittavia. Tietosuoja on Lietveden osakaskunnalle tärkeä asia ja haluamme toimia läpinäkyvästi. Siksi julkaisemmekin tämän tietosuojaselosteen.

Miten käytämme henkilötietojasi?

  • Toiminnan ylläpito ja hallinnointi
  • Toiminnan kehittäminen
  • Palveluiden tuottaminen
  • Tilastointi
  • Markkinointi

Tietojen säilyttäminen ja turvallisuus

Olemme sitoutuneet huolehtimaan tietojesi turvallisuudesta hyvällä tietojen hallinnalla ja huolellisella henkilötietojen käsittelyllä. Ainoastaan rajatulla määrällä yrityksemme henkilöstöstä on mahdollisuus nähdä tai päästä käsittelemään keräämiämme henkilötietoja. Kaikki palveluntuottajat, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä, ovat sitoutuneet noudattamaan sekä tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, että tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja toimenpiteitä.

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tietosuoja- ja rekisteriselosteissa mainittuihin käyttötarkoituksiin, ellei pidempää säilytysaikaa vaadita tai sallita laissa.

Sinun oikeutesi:

  • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
  • oikeus vastustaa käsittelyä

Huomioithan, että sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistoa järjestelmästämme vain siinä tapauksessa, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.